Αεροφωτογραφήσεις  Κινηματογραφήσεις

Μάθετε τις πλέον επαγγελματικές τεχνικές αποτύπωσης κινούμενων και στατικών εικόνων για βέλτιστα αποτελέσματα!
Οι εναέριες εργασίες αεροφωτογραφήσεων και κινηματογραφήσεων μπορούν να εκτελεστούν με επιτυχία με συστήματα πολυκόπτερων, προσφέροντας ευελιξία, ομαλή πτήση ή/και αιώρηση, δυνατότητα λήψης σταθεροποιημένης εικόνας, δυνατότητα αλλαγής της γωνίας και παραμετροποίηση της κάμερας και λοιπών τεχνικών ενεργειών.
Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας διδάσκονται οι πλέον επαγγελματικές τεχνικές αποτύπωσης κινούμενων και στατικών εικόνων για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα.
Write your awesome label here.

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εξ' αποστάσεως και η πρακτική εκπαίδευση, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοπτικά περιλαμβάνει:

Θεωρητική εκπαίδευση

• Πτητικά χαρακτηριστικά
• Επιλογές εξοπλισμού

• Απογείωση και προσγείωση

• Τεχνικές και μέθοδοι λήψεων
• Εξειδικευμένες ρυθμίσεις καμερών
• Ασφάλεια πτήσεων
• Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων


Πρακτική εκπαίδευση

• Σχεδιασμός πτήσης

• Προπτητικοί έλεγχοι

• Έλεγχος καιρικών συνθηκών

• Επισκόπηση σημείου απογείωσης/προσγείωσης

• Επισκόπηση ανάγλυφου εδάφους
• Εξοικείωση σε πραγματικά σενάρια κινηματογράφησης

• Παρακολούθηση δεδομένων τηλεμετρίας

• Προσγείωση και μεταπτητικοί έλεγχοι

Για την εγγραφή στο μάθημα, απαιτούνται η εγγραφή και λήψη διπλώματος στις υποκατηγορίες Α1/Α3 & Α2 της ανοικτής κατηγορίας, καθώς και το προπαρασκευαστικό μάθημα UAS Pilot Level 1


Προαπαιτούμενα μαθήματα

Δημιουργήθηκε με