Αεροψεκασμοί με χρήση drone

Μάθετε σωστά να χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό drone σας, να σχεδιάζετε αποτελεσματικά, νόμιμα και με ασφάλεια τις πτήσεις σας.

Ένας από τους τομείς εφαρμογής της συστηματικής χρήσης drone, είναι πλέον και ο γεωργικός. Οι ιπτάμενες συσκευές ειδικότερα πλέον χρησιμοποιούνται εκτεταμένα τόσο για την κατά τόπους συλλογή δεδομένων, όσο και για τη σπορά ή τον αεροψεκασμό καλλιεργειών.

Υπάρχουν διάφορα drone, ειδικών προδιαγραφών και υψηλών δυνατοτήτων, τα οποία προορίζονται για αεροψεκασμούς. Ο ψεκασμός με drone μπορεί να είναι έως 200 φορές πιο γρήγορος από τον χειροκίνητο. Υπάρχουν ψεκαστικά drone που καλύπτουν έκταση μέχρι και 160 στρέμματα σε μια ώρα, με την ένταση του ψεκασμού να προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την ταχύτητα πτήσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη.

Με αυτήν τη σύγχρονη πρακτική, δίνεται η δυνατότητα στον γεωργό
να ψεκάσει την παραγωγή του εξ αποστάσεως, με ασφάλεια, αλλά και πιο αποτελεσματικά.
Παράλληλα, τα ψεκαστικά drone, παρέχουν στους γεωργούς ορεινών περιοχών τη δυνατότητα να ψεκάσουν πιο εύκολα, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που κρύβουν στη διαδικασία αυτή τα επικλινή εδάφη.

Η τεχνολογία των drone μπορεί να γίνει σύμμαχος του παραγωγού και να βοηθήσει στον καλύτερο και ακριβέστερο έλεγχο της καλλιέργειάς του, επεμβαίνοντας με ακρίβεια όπου και όποτε χρειάζεται, εξοικονομώντας πόρους και προστατεύοντας το περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά : εξοικονόμηση και ορθολογικότερη χρήση λιπασμάτων,  φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βελτιστοποίηση της άρδευσης.

*Ενδεικτικές καλλιέργειες και χρήσεις για ψεκασμό με drone.
 • Αμπέλι
 • Βαμβάκι
 • Τριφύλλι
 • Ορυζώνας
 • Καλαμπόκι
 • Ελαιώνας
 • Οπωρώνας

 • Εντομοκτονίες
Write your awesome label here.

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εξ' αποστάσεως και η πρακτική εκπαίδευση, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοπτικά περιλαμβάνει:

 • Βασικές γνώσεις ψεκαστικών drone
 • Σύστημα ελέγχου πτήσης
 • Συστήματα ψεκασμού
 • Ασφάλεια & Λειτουργία Ψεκαστικών drone
 • Τεχνικές Προδιαγραφές Λειτουργίας Ψεκαστικών drone
 • Επιλογή φυτοφαρμάκων
 • Καιρικές απαιτήσεις
 • Παράμετροι λειτουργίας
 • Ανθεκτικότητα και πρόληψη
 • Περιβάλλον εργασίας
 • Συντήρηση – Επισκευή
 • Πρακτική εκπαίδευση ψεκαστικών drone

Για την εγγραφή στο μάθημα, απαιτούνται η εγγραφή και λήψη διπλώματος στις υποκατηγορίες Α1/Α3 & Α2 της ανοικτής κατηγορίας, καθώς και το προπαρασκευαστικό μάθημα UAS Pilot Level 1 & 2


Write your awesome label here.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
Created with