Φωτογραμμετρία

Μάθετε πώς να κάνετε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις, παράγοντας ακριβή και μετρήσιμα αποτελέσματα!
Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρήση είτε πολυκόπτερου είτε σταθερής πτέρυγας. Η επιλογή του ΣμηΕΑ και της κατάλληλης κάμερας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ορθών πρακτικών σύγχρονης φωτογραμμετρίας στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, παράγουν ακριβή και αξιοποιήσιμα μετρητικά αποτελέσματα.
Write your awesome label here.
Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εξ' αποστάσεως και η πρακτική εκπαίδευση, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοπτικά περιλαμβάνει:

Θεωρητική εκπαίδευση
• Βασικές αρχές φωτογραφίας
• Φωτογραφικός εξοπλισμός
• Λήψη φωτογραφιών για εξαγωγή μετρητικής πληροφορίας
• Αεροτριγωνισμός
• Εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια
• Φωτοσταθερά
• Ορθές πρακτικές συλλογής εικόνων
Πρακτική εκπαίδευση
• Προγραμματισμός σχεδίου πτήσης
• Έλεγχοι πριν την απογείωση
• Έλεγχος καιρικών συνθηκών
• Επισκόπηση σημείου απογείωσης/προσγείωσης
• Επισκόπηση ανάγλυφου εδάφους
• Σχεδιασμός τροχιών με κατάλληλες επικαλύψεις και με χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους/επιφανείας
• Απογείωση
• Παρακολούθηση δεδομένων τηλεμετρίας
• Μεταπτητικοί Έλεγχοι
Για την εγγραφή στο μάθημα, απαιτούνται η εγγραφή και λήψη διπλώματος στις υποκατηγορίες Α1/Α3 & Α2 της ανοικτής κατηγορίας, καθώς και το προπαρασκευαστικό μάθημα UAS Pilot Level 1

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
Δημιουργήθηκε με