Νυχτερινές Πτήσεις

Για την εκτέλεση νυχτερινών πτήσεων δεν απαιτείται ειδική άδεια παρά μόνο η ύπαρξη ενός πράσινου  στροβοσκοπικό φωτός τοποθετημένο στο ΣμηΕΑ το οποίο να φαίνεται κατά τη διάρκεια της νυχτερινής πτήσης. 
Νυχτερινή πτήση νοείται η πτήση που εκτελείται 30' μετά τη δύση του ηλίου και έως 30' πριν την ανατολή του.
Η εκπαίδευση αφορά σε κανόνες νυχτερινών πτήσεων, την επιλογή εξοπλισμού για τη νυχτερινή πτήση, τον προγραμματισμό της δραστηριότητας νυχτερινής πτήσης, την ασφάλεια, τις ενημερώσεις και τις φυσικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη νυχτερινή πτήση.
UAS Night Flight

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εξ' αποστάσεως και η πρακτική εκπαίδευση, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοπτικά περιλαμβάνει:

Θεωρητική Εκπαίδευση

  - Βασικοί κανόνες νυχτερινών πτήσεων
  - Η έλλειψη φωτός και οι επιπτώσεις της στην πτήση. Προετοιμασία. Περιορισμοί. Ειδικές άδειες και ασφάλεια.
  - Χαρτογράφηση περιοχής
  - Οριοθέτηση πτήσης και προγραμματισμός. Σημεία τερματισμού. Συντεταγμένες. Σημεία αναφοράς.
  - Σημεία προσανατολισμού. Κλίσεις και επίπεδα. Φυσικά και τεχνητά εμπόδια.

  - Εξοπλισμός νυχτερινών πτήσεων
  - Φωτισμός αναγνώρισης, θέσης και κατεύθυνσης. Επιπλέον φωτισμός ή φωτισμός πορείας - στόχου. Χειρισμός φωτισμού από απόσταση. Φωτοσήματα.
  - Ηλεκτρονικά βοηθήματα πτήσης
  - Τηλεμετρία - Κάμερα - Κάμερα νυχτερινής όρασης, θερμική κάμερα. Αισθητήρες θέσης, κατεύθυνσης, ύψους, ταχύτητας. Απεικόνιση και καταγραφή πορείας.
  - Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
  - Απώλεια φωτισμού. Εντοπισμός θέσης. Αναγκαστική προσγείωση


Πρακτική Εκπαίδευση

  - Χαρτογράφηση περιοχής πτήσης

  - Δημιουργία πλάνου πτήσης. Προετοιμασία εξοπλισμού

  - Έλεγχοι πριν την πτήση

  - Νυχτερινή πτήση και εφαρμογή πλάνου

  - Ασκήσεις εκτάκτων αναγκών (αναγκαστική προσγείωση, ξαφνικός άνεμος, απώλεια C2, απώλεια προσανατολισμού, κλπ)Για την εγγραφή στο μάθημα, απαιτούνται η εγγραφή και λήψη διπλώματος στις υποκατηγορίες Α1/Α3 & Α2 της ανοικτής κατηγορίας, καθώς και τα προπαρασκευαστικά μαθήματα UAS Pilot Level 1 & 2Προαπαιτούμενα μαθήματα

Δημιουργήθηκε με