Επιθεωρήσεις

Μάθετε πώς να επιθεωρείτε με ταχύτητα και ασφάλεια ένα έργο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα σας και μειώνοντας τις ζημίες σας ή τα κόστη σας!
Όπου η επιθεώρηση απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό και η πρόσβαση είναι περιορισµένη ή επισφαλής, τα ΣμηΕΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση και τον εντοπισµό, όχι μόνο της ομαλής εκτέλεσης της πορείας ενός έργου και τυχόν αλλοιώσεων ή αστοχιών, αλλά και θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας.
Η περιοδική παρακολούθηση τεχνικών έργων και η ακριβής επαναληψιμότητα προλαµβάνει πιθανά προβλήματα. Εκτός των απεικονίσεων στο ορατό µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος μπορούν να  χρησιµοποιηθούν θερµικές κάμερες ή άλλοι αισθητήρες (π.χ. περιβαλλοντικοί, ακτινοβολίας, χημικών κ.α.) διευρύνοντας έτσι το φάσμα εφαρμογών της κατεύθυνσης των επιθεωρήσεων.
Write your awesome label here.

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εξ' αποστάσεως και η πρακτική εκπαίδευση, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοπτικά περιλαμβάνει:

Θεωρητική Εκπαίδευση

• Πτητικά χαρακτηριστικά

• Απογείωση και προσγείωση

• Ρύθμιση συστήματος

• Εκμάθηση λογισμικού σχεδιασμού πτήσεων

• Σχεδιασμός τροχιών πτήσης
• Ασφάλεια πτήσεων υψηλής εγγύτητας

• Αναγκαστική προσγείωση

• Προβλήματα κατά την πτήση


Πρακτική εκπαίδευση
• Σχεδιασμός πτήσης
• Προπτητικοί έλεγχοι
• Έλεγχος καιρικών συνθηκών
• Επισκόπηση σημείου απογείωσης/προσγείωσης
• Επισκόπηση ανάγλυφου εδάφους
• Απογείωση και πτήσεις υψηλής εγγύτητας
• Παρακολούθηση δεδομένων τηλεμετρίας
• Προσγείωση και μεταπτητικοί έλεγχοι
Για την εγγραφή στο μάθημα, απαιτούνται η εγγραφή και λήψη διπλώματος στις υποκατηγορίες Α1/Α3 & Α2 της ανοικτής κατηγορίας, καθώς και τα προπαρασκευαστικά μαθήματα UAS Pilot Level 1 & 2

Προαπαιτούμενα μαθήματα

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
Δημιουργήθηκε με