Γεωργία Ακριβείας

Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε, άμεσα και με ακρίβεια την πραγματική εικόνα του αγρού, αυξάνοντας την απόδοση των καλλιεργειών!
Σήμερα η τεχνολογία και η γεωργία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να δώσουν ένα νέο καινοτόμο τρόπο επισκόπησης καλλιεργειών ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους. Η Γεωργία Ακριβείας επιτρέπει στον σύγχρονο καλλιεργητή να διαχειρίζεται τους αγρούς του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Βασίζεται σε τεχνολογίες ΣμηΕΑ και φωτογραμμετρικού λογισμικού, τα οποία αρχικά καταγράφουν με απόλυτη ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια αναλύουν τα δεδομένα παράγοντας αντίστοιχους χάρτες δεικτών, καλύπτοντας χωρικά και χρονικά κάθε σημείο του αγρού ανάλογα με την παραλλακτικότητά του.
Write your awesome label here.

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εξ' αποστάσεως και η πρακτική εκπαίδευση, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοπτικά περιλαμβάνει:

Θεωρητική εκπαίδευση

• Πτητικά χαρακτηριστικά και πολυφασματικές κάμερες

• Απογείωση και προσγείωση

• Εκμάθηση λογισμικού σχεδιασμού πτήσης

• Σχεδιασμός τροχιών πτήσης με χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους/επιφανείας

• Χάρτες Ανάκλασης 

• Εφαρμογές ΣμηΕΑ στην σύγχρονη γεωργία


Πρακτική εκπαίδευση
• Σχεδιασμός πτήσης και επιλογές φορτίων
• Προπτητικοί έλεγχοι
• Έλεγχος καιρικών συνθηκών
• Επισκόπηση σημείου απογείωσης/προσγείωσης
• Επισκόπηση ανάγλυφου εδάφους
• Παρακολούθηση δεδομένων τηλεμετρίας
• Προσγείωση και μεταπτητικοί έλεγχοι

Για την εγγραφή στο μάθημα, απαιτούνται η εγγραφή και λήψη διπλώματος στις υποκατηγορίες Α1/Α3 & Α2 της ανοικτής κατηγορίας, καθώς και το προπαρασκευαστικό μάθημα UAS Pilot Level 1

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Δημιουργήθηκε με