Πλήρες Πρόγραμμα Εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ

Στην συνεχώς εξελισσόμενη ισχυρή βιομηχανία των ΣμηΕΑ σήμερα, η ζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών αυξάνεται συνεχώς με ταχύτατους ρυθμούς. Φτάσε στην κορυφή της ακαδημαϊκής ιεραρχίας των επαγγελματιών, ως εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ και μπες στην ελίτ του επαγγέλματος του μέλλοντος!

Εκπαιδεύεσαι ολοκληρωμένα από κορυφαίους εκπαιδευτές με πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο, σε όλους τους τομείς που απαιτούνται, ώστε για να γίνεις κι εσύ ένας επιτυχημένος Εκπαιδευτής Χειριστών ΣμηΕΑ, επίσημα πιστοποιημένος από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Write your awesome label here.

Η θεωρητική εκπαίδευση διαρκεί 20 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση σε συνεννόηση με τους υποψήφιους.

 • Ο ρόλος του Εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών και Εκπαιδευόμενοι
 • Στρατηγικές του Εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 • Αρχές Διδασκαλίας ΣμηΕΑ
 • Προσομοίωση & Επίδειξη
 • Χρήση Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων
 • Αρχές Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Η πρακτική Εκπαίδευση και η σημασία της
 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Ρίσκου
 • Leadership και Motivation
 • Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστάσεων

Για την εγγραφή στο μάθημα και λήψη της ειδικότητας, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει η ΥΠΑ και απαιτούνται η εγγραφή και λήψη διπλώματος στις υποκατηγορίες Α1/Α3 & Α2 της ανοικτής κατηγορίας, καθώς και τα προπαρασκευαστικά μαθήματα UAS Pilot Level 1, 2 και 3

Τι Περιλαμβάνεται

Δημιουργήθηκε με