Πακέτο Γεωργία Ακριβείας

Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε, άμεσα και με ακρίβεια την πραγματική εικόνα του αγρού, αυξάνοντας την απόδοση των καλλιεργειών!Σήμερα η τεχνολογία και η γεωργία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να δώσουν ένα νέο καινοτόμο τρόπο επισκόπησης καλλιεργειών ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους. Η Γεωργία Ακριβείας επιτρέπει στον σύγχρονο καλλιεργητή να διαχειρίζεται τους αγρούς του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Βασίζεται σε τεχνολογίες ΣμηΕΑ και φωτογραμμετρικού λογισμικού, τα οποία αρχικά καταγράφουν με απόλυτη ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια αναλύουν τα δεδομένα παράγοντας αντίστοιχους χάρτες δεικτών, καλύπτοντας χωρικά και χρονικά κάθε σημείο του αγρού ανάλογα με την παραλλακτικότητά του.
Write your awesome label here.
Δημιουργήθηκε με