Πακέτο Φωτογραμμετρίας

Η φωτογραμμετρία αποτελεί κατεύθυνση της Ειδικότητας Εναέριων Εργασιών.
Μάθετε πώς να κάνετε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις, παράγοντας ακριβή και μετρήσιμα αποτελέσματα!
Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρήση είτε πολυκόπτερου είτε σταθερής πτέρυγας. Η επιλογή του ΣμηΕΑ και της κατάλληλης κάμερας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ορθών πρακτικών σύγχρονης φωτογραμμετρίας στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, παράγουν ακριβή και αξιοποιήσιμα μετρητικά αποτελέσματα.
ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Α1/Α3, Α2, UAS pilot Level 1 & Φωτογραμμετρία
Δημιουργήθηκε με