UAS pilot Level 1 + UAS pilot Level 2 + UAS pilot Level 3

Μετά την αγορά, θα αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό (online αρχεία pdf) που θα διδαχθείτε διά ζώσης.Ένας υπεύθυνος της σχολής θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης.

Η διάρκεια των παραπάνω εκπαιδεύσεων είναι 3 ημέρες.
Δημιουργήθηκε με